1995 yılında A.Ş. ünvanını alan şirketimizin öz kaynaklarını kullanması hedeflerimiz arasındadır. Sıkı bir mali politikayla güçlü bir kuruluş olma hedefi taşımaktayız.